aktivni ugljen


aktivni ugljen
• active carbon

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aktivan — ȁktīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ima inicijativu, koji je radišan; djelatan, poduzetan, opr. pasivan 2. koji je u radnom odnosu, opr. umirovljen, v. umiroviti 3. ekon. kojem su potraživanja veća od dugova, opr. u dugu, u pasivi,… …   Hrvatski jezični portal

  • ugljik — ùgljīk m <G ugljíka> DEFINICIJA kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih… …   Hrvatski jezični portal

  • ùgljīk — m 〈G ugljíka〉 kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih kuglastih molekula od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika